برای آگاهی ازعلم روز طب گیاهی دنیا و اطلاعات روزانه و همچنین سهولت در انجام خرید و فروش و سوال و جواب پزشکی به کانال ما بپیوندید:

hayattayebemashhad@

https://telegram.me/hayattayebemashhad